Комплексне оцінювання веб-сайту Одеської обласної ради

Для удосконалення сайту Одеської обласної ради, розширення його функціональності, підвищення популярності та забезпечення максимальної ефективності його використання, просимо вас відповісти на ряд наведених нижче питань.

При відповіді на кожне з цих питань вам просто необхідно буде вказати ту оцінку, якої, на вашу думку, відповідає, притаманна питанню характеристика сайту. Ці оцінки можуть варіюватися від 1-го до 5-ти балів, де 1 - абсолютна невідповідність сайту тим або іншим критерієм, а 5 - максимально позитивна (що не має додаткових зауважень та пропозицій) характеристика сайту.

12345
Своєчасність, актуальність та корисність розміщеної на сайті інформації *
12345
Простота та наочність структури сайту (наявність інтуїтивно зрозумілих для користувачів систем багаторівневого меню і діалогових вікон, що забезпечують, як легкий доступ до інформації, так і оперативний її пошук по сайту) *
12345
Адаптивність та зовнішній вигляд сайту (можливість коректного (неспотвореного) відображення сайту на різних мобільних пристроях, а також кольорова гамма та зручне для сприймання користувачами розміщення блоків сайту) *
12345
Зручність адреси сайту для зорового сприймання та запам'ятовування *
12345
Швидкість завантаження (відкриття) сторінок сайту *
12345
Забезпечення зворотнього зв'язку (наявність на сайті різних онлайн форм для запитів, звернень, записів на прийом та онлайн спілкувань, а також зручність користування цими формами) *
12345
Ступінь адаптації сайту для людей з фізичними вадами (наявність сервісів для масштабування, контрасту та промовляння текстової інформації) *
12345
Ступінь та наочність представлення на сайті інформації щодо різних напрямків діяльності органів місцевої влади (наявність посилань на різні структури органів влади та на відкриті дані, що характеризують роботу цих структур) *
12345
Рівень індексування сайту (легкість знаходження сторінки або окремих матеріалів сайту через пошукові системи Google, Yandex тощо) *
12345
Інтеграція сайту з соціальними мережами (зручність поширення інформації з сайту через соціальні мережі) *