Опитування громадськості щодо пріоритетних напрямків розвитку інформаційного суспільства в регіоні задля створення Регіональної програми інформатизації Одеської області на 2017 - 2019 рр.

Шановні відвідувачі Порталу!

Запрошуємо вас взяти участь в опитуванні щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку інформаційного суспільства в регіоні з метою створення за допомогою Програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) Регіональної програми інформатизації Одеської області на 2017 - 2019 рр. (РПІ). Із загальним змістом цієї програми ви можете ознайомитися з проекту Концепції РПІ, яка є основною її складовою. Також очікувані результати, обсяги робіт і орієнтовні показники виконання етапів програми можна подивитися в такому документі, як: Результативні показники РПІ.

Дана програма, затверджена обласною радою, по суті буде базовою передумовою для переходу Одеського регіону на якісно новий рівень інформатизації з використанням передових технологій та кращих закордонних практик їх застосування. Саме тому, невід'ємною умовою якості та суспільної доцільності даної Програми, в першу чергу повинне бути врахування тієї громадської думки, яку передбачається сформувати в рамках даного опитування. Адже, зібрані в рамках цього опитування відомості, в кінцевому рахунку стануть запорукою того, що вищеназвана Регіональна програма в максимальному ступені буде реалізуватися в інтересах громадськості.

Будь ласка, дайте відповідь на ряд простих питань, не потребуючих введення тексту, що не займе багато часу,
але буде важливою соціально значимою дією для майбутнього розвитку Одеського регіону.

З тим, щоб ви мали змогу легко і швидко ознайомитися з основними тезами та напрямками в змісті вищезгаданої Регіональної програми пропонуємо вам дві невитіюваті нижченаведені інфограмми щодо вищеназваної Програми.

Загальні відомості                                                      Основні напрямки РПІ