Звіт за результатами опитування щодо визначення пріоритетних напрямків інформатизації Одеської області з метою розробки відповідної регіональної програми на 2017 - 2019 рр.

1. Результати опитування щодо розділу І - Короткі відомості про респондента, що бере участь в опитуванні

В опитуванні взяло участь 11-ть респондентів, з яких десять осіб є фахівцями з інформаційних технологій та одна людина представником громадськості. З перерахованих вище респондентів десять чоловік проживають в Одеській області та один чоловік проживає в інших регіонах України.

2. Результати опитування щодо розділу ІІ – Заходи з організаційно-методичного забезпечення програми

В результаті цього опитування, заходи щодо організаційно-методичного забезпечення програми з точки зору своєї важливості (суспільної затребуваності) були розподілені наступним чином:

Порядковий номер питання в анкеті

Найменування заходу

Загальний бал
суспільної
затребуваності
заходу

Питання № 5

Проведення щорічних конкурсів та підтримка кращих місцевих проектів у сфері інформатизації та електронного врядування

41

Питання № 6

Організація навчання та перепідготовки державних службовців, співробітників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань використання сучасних ІКТ, в т.ч. із застосуванням засобів електронної освіти

40

Питання № 4

Проведення та участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тематичних круглих столах та виставках

39

Питання № 3

Розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів щодо організації виконання завдань Програми

35

Питання № 1

Проведення щорічної оцінки електронної готовності районів та міст обласного підпорядкування за визначеними показниками

33

Питання № 2

Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів структурних підрозділів обласної державної адміністрації і районних державних адміністрацій

33

Рейтинг суспільної затребуваності заходів з організаційно-методичного забезпечення програми

3. Результати опитування по розділу ІІІ - “Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури органів влади та місцевого самоврядування області

В рамках розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури органів влади та місцевого самоврядування області, передбачені регіональною програмою заходи, з точки зору своєї суспільної затребуваності за результатами опитування були розподілені в такому порядку:

Порядковий номер
питання в анкеті

Найменування заходу

Загальний бал
суспільної
затребуваності
заходу

Питання № 7

Удосконалення серверної та мережевої інфраструктури регіональної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області (формування регіонального Дата-центру)

41

Питання № 9

Розвиток регіональної системи електронного документообігу з використанням електронного підпису в структурних підрозділах облдержадміністрації, облраді, райдержадміністраціях, райрадах, сільських та селищних радах області

40

Питання № 14

Легалізація комп’ютерних програм, що використовуються органами влади області

39

Питання № 8

Проведення модернізації структурованої кабельної системи та поширення технології бездротової мережі Wi-Fi в приміщеннях облдержадміністрації, облради, райдержадміністрацій та райрад

37

Питання № 13

Забезпечення органів влади області засобами сучасної обчислювальної техніки

35

Питання № 10

Розробка та модернізація централізованих інформаційних ресурсів органів влади та місцевого самоврядування

33

Питання № 12

Створення системи відеоконференцзв’язку в органах влади та місцевого самоврядування області

33

Питання № 11

Розвиток системи IP-телефонії в органах влади області та місцевого самоврядування

31

Рейтинг суспільної затребуваності заходів щодо розвитку інформаційно-кому-нікаційної інфраструктури органів влади та місцевого самоврядування області

4. Результати опитування по розділу ІV - Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони”

Заходи регіональної програми щодо інформатизації стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони з точки зору своєї суспільної затребуваності за результатами опитування були розподілені наступним чином:

Порядковий номер питання в анкеті

Найменування заходу

Загальний бал
суспільної
затребуваності
заходу

Питання № 15

Запровадження в регіональній інформаційно-телекомунікаційній системі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування механізмів забезпечення безпеки та керованості функціонування

38

Питання № 16

Створення комплексних систем захисту інформації в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах органів влади та місцевого самоврядування області

35

Питання № 18

Розвиток системи обміну інформацією з обмеженим доступом між органами влади

33

Питання № 17

Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності органів влади та місцевого самоврядування області

32

Рейтинг суспільної затребуваності заходів щодо інформатизації стратегічних напрямків розвитку державності, безпеки та оборони

5. Результати опитування по розділу V Впровадження елементів електронного уряду (Е-урядування, E-government) в роботу органів влади області

В рамках впровадження елементів електронного уряду (Е-врядування, E-government) в роботу органів влади області, передбачені регіональною програмою заходи, з точки зору своєї суспільної затребуваності за результатами опитування були розподілені в такому порядку:

Порядковий номер питання в анкеті

Найменування заходу

Загальний бал
суспільної
затребуваності
заходу

Питання № 25

Співфінансування спільних проектів, спрямованих на розвиток Е-урядування, з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами

39

Питання № 21

Впровадження системи подачі Е-петицій для місцевих громад області

33

Питання № 23

Створення та впровадження мобільного додатку (Агрегатора) для швидкого доступу до адміністративних послуг, подачі звернень громадян та отримання консультацій від органів влади або місцевого самоврядування

32

Питання № 19

Автоматизація процесів надання адміністративних послуг та реалізація електронної взаємодії між органами влади (автоматизація роботи ЦНАПів в області, створення регіонального порталу публічних послуг)

30

Питання № 22

Створення та підтримка веб-сайтів органів влади та місцевого самоврядування населених пунктів одеської області

30

Питання № 20

Запровадження інформаційної системи керування наборами даних, які підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних

29

Питання № 24

Встановлення електронних інформаційних стендів у приміщеннях органів влади та місцевого самоврядування області

27

Рейтинг суспільної затребуваності заходів щодо впровадження елементів електронного уряду (Е-урядування, E-government) в роботу органів влади області

6. Результати опитування по розділу VІ - "Інформатизація соціальної сфери"

Заходи щодо інформатизації соціальної сфери з точки зору своєї суспільної затребуваності за результатами опитування були розподілені наступним чином:

Порядковий номер питання в анкеті

Найменування заходу

Загальний бал
суспільної
затребуваності
заходу

Питання № 27

Реалізація програми «Туристична Одещина»

38

Питання № 30

Створення офіційного регіонального порталу підтримки людей з особливими потребами

38

Питання № 28

Інформування громадськості про наявні соціальні програми та послуги, що надаються органами влади та місцевого самоврядування області

37

Питання № 29

Програма підвищення грамотності населення щодо безпечної роботи у мережі Інтернет

36

Питання № 26

Реалізація програми «Електронний архів Одещини»

31

Рейтинг суспільної затребуваності заходів з інформатизації соціальної сфери

7. Рейтинг соціальної затребуваності 5-ти передбачених напрямків програми виходячи з середньої оцінки важливості заходів в рамках цих напрямків

Передбачені в регіональній програмі напрямки її реалізації
(найменування розділів відповідної анкети опитування)

Середній бал суспільної
затребуваності
заходів в розрізі по передбаченим у програмі напрямкам

Заходи з організаційно-методичного забезпечення програми

36,83

Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури органів влади та місцевого самоврядування області

36,13

Інформатизація соціальної сфери

36,00

Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони

34,50

Впровадження елементів електронного уряду (Е-урядування, E-government) в роботу органів влади області

31,43

Додати новий коментар